காதலர் தின சிறப்பு அனிமேசன் படங்கள் - இலவச பதிவிறக்கம்
இந்த தளம் காதலர் தினம் சார்பான சிறப்பு அனிமேசன் படங்களை வெளியிட்டுள்ளது. வகைவகையான படங்கள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன.
அதில் ஒரு படத்தை இங்கு ஒட்டியுள்ளேன்.

சும்மா தேடு பொறிகளில் தேடும் போது கிடைக்கும் அறிய தளங்கள் இவை. இன்று காதலர் தினம்ல அதான் " lovers day special animations", "valentine's day special animations" "lovers day animations" என்று கொடுத்து தேடினேன். கிடைத்தது.

அத்தளத்திற்கு செல்ல இங்கே இருக்கிறது பாதை.

1 மறுமொழிகள்: